Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 2976 - 10.719 10 0.719 1 11=10+1
политическа партия
2 Коалиция "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА" 1096 - 3.948 3 0.948 1 4=3+1
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 370 - 1.333 1 0.333 1=1+0
политическа партия
4 Инициативен комитет
Хюсеин Сали Кьоров
317 1           1
независим кандидат
5 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 63 -            
политическа партия
6 Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" 61 -            
политическа партия
7 Политическа партия "АТАКА" 37 -            
политическа партия
8 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 128 -            
политическа партия
9 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 153 -            
политическа партия
10 Инициативен комитет
Надежда Иванова Павлова-Коджабашева
134 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 5335
 2. Отношението 5335/17 е 313.823529 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 314 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. Сумата на действителните гласове за независимия кандидат Инициативен комитет
  Хюсеин Сали Кьоров (317) е съответно по-голяма и/или равна на общинската избирателна квота (314). Сумата на действителните гласове за независимия кандидат Инициативен комитет
  Надежда Иванова Павлова-Коджабашева (134) е съответно по-малка от общинската избирателна квота (314). Затова Инициативен комитет
  Хюсеин Сали Кьоров се счита за избрани (колона 4 в таблицата).
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 1 = 16 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 16 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии Коалиция "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии Коалиция "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА" е равна на 4442.
 8. Квотата на Хеър е 4442/16 = 277.625.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии Коалиция "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии Коалиция "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА БЕЛИЦА" - с най-голям остатък 0.948 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - със следващия най-голям остатък 0.719 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.