Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 751 - 3.505 3 0.505 1 4=3+1
политическа партия
2 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 806 - 3.762 3 0.762 1 4=3+1
политическа партия
3 Политическа партия "ГЕРБ" 662 - 3.090 3 0.090 3=3+0
политическа партия
4 Коалиция "ПРОМЯНА ЗА ДОБРИНИЩЕ" 476 - 2.222 2 0.222 2=2+0
коалиция на политически партии
5 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 429 - 2.002 2 0.002 2=2+0
политическа партия
6 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 518 - 2.418 2 0.418 2=2+0
политическа партия
7 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 132 -            
политическа партия
8 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 361 -            
политическа партия
9 Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" 85 -            
политическа партия
10 Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 296 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" 350 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 199 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 76 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 189 -            
политическа партия
15 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 202 -            
политическа партия
16 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 134 -            
политическа партия
17 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 341 -            
политическа партия
18 Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 354 -            
политическа партия
19 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 2 -            
политическа партия
20 Политическа партия "АТАКА" 174 -            
политическа партия
21 Инициативен комитет
Георги Димитров Юнчов
125 -            
независим кандидат
22 Инициативен комитет
Мария Георгиева Маламова
187 -            
независим кандидат
23 Инициативен комитет
Михаил Андреев Златев
120 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 6969
 2. Отношението 6969/17 е 409.941176 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 410 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическите партии Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" и коалицията на политически партии Коалиция "ПРОМЯНА ЗА ДОБРИНИЩЕ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" и коалицията на политически партии Коалиция "ПРОМЯНА ЗА ДОБРИНИЩЕ" е равна на 3642.
 8. Квотата на Хеър е 3642/17 = 214.235294118.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" и коалицията на политически партии Коалиция "ПРОМЯНА ЗА ДОБРИНИЩЕ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" и коалицията на политически партии Коалиция "ПРОМЯНА ЗА ДОБРИНИЩЕ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - с най-голям остатък 0.762 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" - със следващия най-голям остатък 0.505 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.