Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

250200023