Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 04 11 2007 г.

за избиране на кмет на община

1 2 3
Община Разград
Област Разград
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 69
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 69
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 54860
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 318
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 23902
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 1
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за кмет на община без пликове 396
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 23696
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на община 1
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за кмет на община 23695
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 793
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 22902

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Партия, коалиция или независим Получени гласове
17.Наско Борисов АнастасовИК10616
18.Денчо Стоянов БояджиевИК12286