Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

120700007 120700008