Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

081500070