Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 04 11 2007 г.

за избиране на кмет на община

1 2 3
Община Бяла Слатина
Област Враца
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 39
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 39
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 24205
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 67
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 13929
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 24
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за кмет на община без пликове 328
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 13928
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на община 1
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за кмет на община 13927
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 550
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 13377

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Партия, коалиция или независим Получени гласове
3.Мехти Касъмов ХасковПолитическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ"4791
10.Венцислав Велков ВасилевПолитическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"8586