Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

062800010 062800011