Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

022100012