Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Ямбол
Област Ямбол
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 103
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 103
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 73797
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 419
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 28680
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 89
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 5
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 28676
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 16
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници 28660
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 1885
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 26775

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ"79
2.Политическа партия "ГЕРБ"7560
3.Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ"136
4.Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"166
5.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ"61
6.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ"275
7.Коалиция "БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва":
3886
8.коалиция "Движение Гергьовден-Съюз на свободните демократи":
197
9.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"23
10.Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"299
11.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"1119
12.Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"80
13.Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ"734
14.Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"189
15.коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ЯМБОЛ":
801
16.Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"456
17.коалиция "НАПРЕД, ЯМБОЛ":
607
18.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"205
19.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"55
20.КОАЛИЦИЯ "ДЕСЕН АЛИАНС (ДА)":
1175
21.Коалиция "Единен Национален Фронт" (Е.Н.Ф.):
635
22.Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"348
23.Политическа партия "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"132
24.Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"70
25.Коалиция "Нашият град":
959
26.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"103
27.Политическа партия "АТАКА"2850
28.Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"1320
29.Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"18
30.Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК)225
31.Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"201
32.Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ"22
33.Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"83
34.Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"65
35.Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"108
36.Деян Фидосков Минков
Инициативен комитет Деян Фидосков Минков
174
37.Даниела Господинова Димова
Инициативен комитет Даниела Господинова Димова
367
38.Николай Ганев Димов
Инициативен комитет Николай Ганев Димов
796
39.Георги Антонов Георгиев
Инициативен комитет Георги Антонов Георгиев
90
40.Васил Атанасов Терзиев
Инициативен комитет Васил Атанасов Терзиев
13
41.Желко Николаев Леков
Инициативен комитет Желко Николаев Леков
93