Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Каспичан
Област Шумен
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 16
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 16
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 7665
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 20
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 4543
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 5
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 1
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 4542
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 7
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници 4535
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 592
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 3943

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"42
2.Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"20
4.Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"69
5.Политическа партия "АТАКА"187
6.Политическа коалиция "ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ":
561
7.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"225
8.Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"29
9.Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"67
11.Политическа партия "ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС"241
12.Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"108
13.Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ"6
14.Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"330
15.Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"237
16.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"882
17.Политическа партия "ГЕРБ"863
18.Коалиция "Единен Национален Фронт":
9
24.Веселка Кирова Маринова
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
67