Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Маджарово
Област Хасково
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 13
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 13
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 2672
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 33
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 1627
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 0
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 0
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 1517
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 0
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници 1517
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 131
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 1386

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.Коалиция Европейски демократичен път за Маджарово:
120
2.Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"38
3.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ"132
4.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"128
5.Политическа партия "ГЕРБ"198
6.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"358
7.Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"20
8.Политическа партия "АТАКА"44
9.Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"211
10.Димо Митрев Димов
Инициативен комитет
104
11.Николай Атанасов Василиев
Инициативен комитет
33