Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Ивайловград
Област Хасково
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 31
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 31
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 7298
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 184
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 5253
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 72
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 26
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 4775
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 2
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници 4773
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 309
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 4464

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.Политическа партия "АТАКА"117
2.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"524
3.Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"22
4.Коалиция "За Ивайловград":
1614
5.Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ"118
6.Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"101
7.Коалиция "Общинска левица":
1968