Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Антоново
Област Търговище
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 41
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 41
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 6101
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 78
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 4490
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 26
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 288
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 4479
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 19
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници 4460
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 342
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 4118

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
6.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"668
8.Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"35
11.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"155
14.КОАЛИЦИЯ"БЪДЕЩЕ ЗА НАШАТА ОБЩИНА":
535
16.Политическа партия "ГЕРБ"88
17.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"2198
18.Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"215
19.Тодор Руменов Рафаилов
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
162
20.Али Ибрямов Алиев
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
62