Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

253500071 253500072