Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

252400052 252400053