Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

252200038 252200039