протоколи СИК

Извлечение от протокол
на секционна избирателна комисия

в избирателна секция
№ 25 - 22 - 00 - 028

за избиране на кмет на кметство

1 2 3
Община Омуртаг
Област Търговище
1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 755
2. Брой на избирателите дописани под черта в части І и ІІ на избрателния списък в изорния ден 4
3. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 505
4. Брой на декларацииите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 0
5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за кмет на кметство без пликове 0
6. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 505
7. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на кметство 4
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за кмет на кметство
(Действителни и недействителни)
501
9. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 49
10. Брой на действителните бюлетини (гласове) 452

11. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

Кандидат Партия, коалиция или независим Получени гласове
4.Кямил Хрюстемов ИсмаиловПолитическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"13
7.Ахмед Мустафов МустафовПолитическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"12
8.Хасан Мустафов АлиосмановПолитическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"222
17.Аксел Ахмедали АзизИнициативен комитет205