протоколи СИК

Извлечение от протокол
на секционна избирателна комисия

в избирателна секция
№ 25 - 02 - 00 - 016

за избиране на кмет на община

1 2 3
Община Антоново
Област Търговище
1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 72
2. Брой на избирателите подписани под черта в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден 5
3. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 49
4. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 0
5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за кмет на община без пликове 0
6. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 49
7. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на община 0
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за кмет на община
(Действителни и недействителни)
49
9. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 1
10. Брой на действителните бюлетини (гласове) 48

11. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

Кандидат Партия, коалиция или независим Получени гласове
6.Марко Русев МарковПолитическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"11
14.Калоян Христов ПетровКОАЛИЦИЯ"БЪДЕЩЕ ЗА НАШАТА ОБЩИНА"13
17.Танер Мехмед АлиПолитическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"24