Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Мирково
Област София-Област
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 6
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 6
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 2283
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 12
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 1533
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 0
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 1
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 1533
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 1
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници 1532
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 166
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 1366

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.Политическа партия "ГЕРБ"90
2.Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"97
3.Коалиция "ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА МИРКОВО-21 ВЕК":
65
4.Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ"86
6.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"83
7.Политическа партия "АТАКА"18
8.Коалиция "ДОСТОЙНО БЪДЕЩЕ":
499
9.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"92
11.Коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА МИРКОВО":
336