Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

232500012 232500013