Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на кмет на кметство Кокаляне

1 2 3
Община София
Област София-Град
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 1427
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 2
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 1373
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 2
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 780
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 0
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за кмет на кметство без пликове 0
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 780
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на кметство 1
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за кмет на кметство 779
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 37
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 742

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Партия, коалиция или независим Получени гласове
20.Павел Милчев МазгановРЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС47
23.Станчо Григоров ГьоревБЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП)252
29.Иван Петров ИвановДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ75
32.Йордан Иванов ГеоргиевПП ГЕРБ368