Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на кмет на кметство Казичене

1 2 3
Община София
Област София-Град
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 1427
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 4
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 3647
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 2
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 1675
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 0
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за кмет на кметство без пликове 0
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 1675
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на кметство 0
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за кмет на кметство 1675
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 121
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 1554

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Партия, коалиция или независим Получени гласове
8.Павел Веселинов Тодоров"Алианс за София" ( ДСБ и СДС):
"ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
169
14.Валентин Борисов НиколовНАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ225
23.Стоян Димитров НеделковБЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСП)259
29.Тодор Петков ТодоровДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ185
31.Николинка Костадинова ЛаловаНЗП "НИКОЛА ПЕТКОВ"16
32.Антон Владимиров ВладимировПП ГЕРБ426
56.Албена Мирославова ЛаловаИнициативен комитет Албена Мирославова Лалова274