Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

224620052 224620053