Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

224623001 224623002