Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на кмет на кметство Градско

1 2 3
Община Сливен
Област Сливен
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 185
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 1
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 550
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 1
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 371
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 1
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за кмет на кметство без пликове 0
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 371
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на кметство 1
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за кмет на кметство 370
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 29
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 341

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Партия, коалиция или независим Получени гласове
2.Янка Кръстева ЦоневаПолитическа партия "ГЕРБ"39
4.Стоян Колев СтояновПолитическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)"15
14.Цони Маринов ЦоневПолитическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"13
16.Хасан Мустафа ЧобанПолитическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - РЗС14
17.Юсмен Юсмен АлиПолитическа партия ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"200
19.Георги Добрев ГеоргиевПолитическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"60