Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

202000144 202000145