Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Пловдив
Област Пловдив
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 453
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 453
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 305689
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 2786
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 121842
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 524
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 1952
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 117528
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 40
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници 117488
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 6651
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 110837

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"497
2.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"139
3.Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"4007
4.Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"570
5.Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"2706
6.Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"1017
7.Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"3256
8.Коалиция "Коалиция за Пловдив":
17132
9.Коалиция "Граждански конвент на Пловдив":
875
10.Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ"129
11.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"4112
12.Коалиция "Десен алианс за Пловдив":
4035
13.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"37
14.Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"68
15.Политическа партия "ГРАЖДАНСКА СИЛА"654
16.Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"1839
17.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ"553
18.Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"17457
19.Политическа партия "АТАКА"8550
20.Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"2173
21.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНА"2621
22.Политическа партия "НОВА ЗОРА"164
23.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ"317
24.Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"3514
25.Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА"349
26.Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"254
27.Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"766
28.Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"557
29.Политическа партия "НОВИТЕ ЛИДЕРИ" (НЛ)903
31.Политическа партия "ГЕРБ"22755
32.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП)368
33.Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ"811
34.Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"600
35.Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"183
36.Политическа партия "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ"104
37.Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"592
38.Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"772
39.Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ"1154
40.Коалиция "Диалог за Пловдив":
748
41.Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"1107
42.Красимир Васков Търкаланов
ИК за избор на независим кандидат
831
43.Димитър Ангелов Спилков
ИК за избор на независим кандидат
1132
44.Атанас Кръстев Танев
ИК за избор на независим кандидат
188
45.Любомир Бранков Младенов
ИК за избор на независим кандидат
241