Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на кмет на община

1 2 3
Община Куклен
Област Пловдив
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 13
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 13
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 6097
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 12
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 3860
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 1
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за кмет на община без пликове 2
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 3858
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на община 0
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за кмет на община 3858
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 235
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 3623

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Партия, коалиция или независим Получени гласове
5.Катя Атанасова АпостоловаПолитическа партия "АТАКА"31
16.Димитър Кръстев СотировИнициативен комитет Димитър Кръстев Сотиров1956
18.Йорданка Атанасова ВълчеваИнициативен комитет Йорданка Атанасова Вълчева360
19.Недялка Иванова ЧалъмоваИнициативен комитет Недялка Иванова Чалъмова1276