Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на кмет на кметство Дълго Поле

1 2 3
Община Калояново
Област Пловдив
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 20
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 2
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 1673
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 3
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 1088
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 0
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за кмет на кметство без пликове 0
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 1088
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на кметство 0
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за кмет на кметство 1088
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 61
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 1027

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Партия, коалиция или независим Получени гласове
6.Борислава Иванова БакалскаПолитическа партия "АТАКА"37
7.Димитър Димитров АвджийскиПолитическа партия "ГЕРБ"315
8.Никола Илиев ЧалъмовПолитическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"218
10.Николай Видолов ВидоловПолитическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"361
11.Димитър Александров ЧакандраковПолитическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"96