Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на кмет на кметство Златовръх

1 2 3
Община Асеновград
Област Пловдив
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 99
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 1
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 505
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 2
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 376
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 0
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за кмет на кметство без пликове 0
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 376
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на кметство 4
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за кмет на кметство 372
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 37
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 335

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Партия, коалиция или независим Получени гласове
5.Елена Йорданова ВъргулеваПолитическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"4
14.Екатерина Димитрова ИлиеваПолитическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"30
17.Димо Георгиев ГайдаровПолитическа партия "АТАКА"10
23.Елена Иванова АнгеловаПолитическа коалиция "Заедно за община Асеновград - НДСВ и ДСИ":
"НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "ДВИЖЕНИЕ "СВОБОДЕН ИЗБОР"
60
45.Иван Георгиев ИлиевИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ИВАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ98
50.Петър Ставрев ПетровИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ПЕТЪР СТАВРЕВ ПЕТРОВ133