Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Монтана
Област Монтана
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 83
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 83
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 53754
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 299
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 24207
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 48
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 1
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 23279
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 53
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници 23226
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 2024
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 21202

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"194
2.Коалиция "НОВО БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА МОНТАНА":
329
4.Политическа партия "АТАКА"835
5.Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА"357
6.Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"141
7.Коалиция "ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА":
5712
8.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"290
9.Политическа партия "ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА (ПЛАМ)"402
10.Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ"142
11.Политическа партия "ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ"34
12.Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"106
13.Политическа партия "НОВИТЕ ЛИДЕРИ" (НЛ)118
14.Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"91
16.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"281
17.Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК)56
18.Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"564
19.Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"99
20.Политическа партия "ГЕРБ"4518
21.Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"91
22.Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"213
23.Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"333
24.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"239
25.Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"603
26.Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"308
27.Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"439
28.Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"147
29.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"3013
35.Тодор Иванов Тодоров
Инициативен комитет ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
675
38.Валери Тимов Георгиев
Инициативен комитет ВАЛЕРИ ТИМОВ ГЕОРГИЕВ
536
40.Иван Замфиров Иванов
Инициативен комитет ИВАН ЗАМФИРОВ ИВАНОВ
336