протоколи СИК

Извлечение от протокол
на секционна избирателна комисия

в избирателна секция
№ 12 - 29 - 00 - 057

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Монтана
Област Монтана
1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 280
2. Брой на избирателите дописани под черта в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден 3
3. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 219
4. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 3
5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 0
6. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 219
7. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 35
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници
(Действителни и недействителни)
184
9. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 0
10. Брой на действителните бюлетини (гласове) 184

11. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.
Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"
2
2.
Коалиция "НОВО БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА МОНТАНА"
3
4.
Политическа партия "АТАКА"
5
5.
Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА"
1
6.
Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
0
7.
Коалиция "ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА"
39
8.
Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"
1
9.
Политическа партия "ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА (ПЛАМ)"
0
10.
Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ"
3
11.
Политическа партия "ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ"
0
12.
Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"
0
13.
Политическа партия "НОВИТЕ ЛИДЕРИ" (НЛ)
0
14.
Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
3
16.
Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
0
17.
Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК)
0
18.
Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
6
19.
Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"
1
20.
Политическа партия "ГЕРБ"
38
21.
Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"
13
22.
Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"
0
23.
Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
2
24.
Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"
1
25.
Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"
22
26.
Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"
1
27.
Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"
8
28.
Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"
0
29.
Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
24
35.Тодор Иванов Тодоров
Инициативен комитет ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
5
38.Валери Тимов Георгиев
Инициативен комитет ВАЛЕРИ ТИМОВ ГЕОРГИЕВ
3
40.Иван Замфиров Иванов
Инициативен комитет ИВАН ЗАМФИРОВ ИВАНОВ
3