протоколи СИК

Извлечение от протокол
на секционна избирателна комисия

в избирателна секция
№ 12 - 29 - 00 - 050

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Монтана
Област Монтана
1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 822
2. Брой на избирателите дописани под черта в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден 1
3. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 272
4. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 0
5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 0
6. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 272
7. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 0
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници
(Действителни и недействителни)
272
9. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 19
10. Брой на действителните бюлетини (гласове) 253

11. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.
Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"
0
2.
Коалиция "НОВО БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА МОНТАНА"
4
4.
Политическа партия "АТАКА"
15
5.
Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА"
6
6.
Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
4
7.
Коалиция "ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА"
75
8.
Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"
6
9.
Политическа партия "ПАРТИЯ НА ЛИБЕРАЛНАТА АЛТЕРНАТИВА И МИРА (ПЛАМ)"
0
10.
Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ"
0
11.
Политическа партия "ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ"
0
12.
Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"
1
13.
Политическа партия "НОВИТЕ ЛИДЕРИ" (НЛ)
1
14.
Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
0
16.
Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
2
17.
Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК)
0
18.
Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
19
19.
Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"
1
20.
Политическа партия "ГЕРБ"
64
21.
Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"
0
22.
Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"
0
23.
Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
0
24.
Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"
9
25.
Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"
0
26.
Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"
4
27.
Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"
2
28.
Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"
2
29.
Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
26
35.Тодор Иванов Тодоров
Инициативен комитет ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
7
38.Валери Тимов Георгиев
Инициативен комитет ВАЛЕРИ ТИМОВ ГЕОРГИЕВ
4
40.Иван Замфиров Иванов
Инициативен комитет ИВАН ЗАМФИРОВ ИВАНОВ
1