Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Летница
Област Ловеч
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 8
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 8
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 4506
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 9
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 2314
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 1
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 0
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 2314
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 0
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници 2314
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 295
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 2019

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.КОАЛИЦИЯ " Отечество - Евророма":
12
2.Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ"11
3.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"653
4.Политическа партия "ГЕРБ"234
5.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"374
6.Политическа партия "АТАКА"57
7.Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"48
8.Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"120
9.Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"170
10.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"74
11.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"55
12.Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"60
13.Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"58
14.Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"93