протоколи СИК

Извлечение от протокол
на секционна избирателна комисия

в избирателна секция
№ 11 - 19 - 00 - 017

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Луковит
Област Ловеч
1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 127
2. Брой на избирателите дописани под черта в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден 2
3. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 75
4. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 0
5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 0
6. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 75
7. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 0
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници
(Действителни и недействителни)
75
9. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 4
10. Брой на действителните бюлетини (гласове) 71

11. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.
Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
3
2.
Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
0
3.
Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
6
4.
Политическа партия "АТАКА"
4
5.
Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
0
7.
Политическа партия "ГЕРБ"
1
9.
Политическа партия "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ"
0
10.
ОТЕЧЕСТВО - ДРОМ - ЕВРОРОМА
0
11.
Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
6
12.
Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
1
13.
Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
0
14.
Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"
0
15.
Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА"
1
16.
Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА"
0
17.
Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"
0
18.
Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ"
0
19.
Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"
0
20.
Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
14
21.
Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"
0
22.
Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
0
23.Марин Георгиев Гаврилов
Инициативен комитет
5
24.Николай Банов Неков
Инициативен комитет
0
25.Стефан Иванов Стефанов
Инициативен комитет
1
26.Данаил Иванов Динков
Инициативен комитет
0
27.Гетислав Величков Гетов
Инициативен комитет
0
28.Веселин Иванов Цанков
Инициативен комитет
0
29.Росица Валентинова Георгиева
Инициативен комитет
25
30.Донка Георгиева Боцова
Инициативен комитет
1
31.Иван Пенев Братулев
Инициативен комитет
3