Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

080300022