Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Мизия
Област Враца
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 12
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 12
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 7356
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 13
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 4603
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 4
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 0
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 4603
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 0
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници 4603
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 510
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 4093

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"69
2.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"1020
3.Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"165
4.Политическа партия "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ"92
5.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"48
6.Коалиция "СДС","ВМРО" и "ЗНС":
157
7.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"37
8.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"353
9.Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"1078
10.Политическа партия "ГЕРБ"339
12.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"58
13.Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"25
14.Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"113
15.Политическа партия "АТАКА"480
20.Анатоли Димитров Дахлев
ИК Анатоли Димитров Дахлев
59