Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

062800007 062800008 062800009