Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

062700040