Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

060800037 060800038