Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

060800034 060800035 060800036