Списък от СИК протоколи
на общинска избирателна комисия

060800018 060800019