Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Сунгурларе
Област Бургас
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 35
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 35
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 11342
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 26
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 7474
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 3
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 0
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 7474
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 17
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници 7457
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 801
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 6656

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
2.Коалиция"Заедно за Сунгурларе":
803
3.Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"30
4.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"70
5.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"2383
6.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"1476
7.Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"168
8.Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"70
9.Политическа партия "АТАКА"323
10.Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ"85
11.Политическа партия "ГЕРБ"173
12.Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ"212
13.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"195
14.Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"105
15.Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"149
16.Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"61
20.Иван Георгиев Димитров
Инициативен комитет
259
22.Асен Мирчев Михалев
Инициативен комитет
94