Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Несебър
Област Бургас
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 32
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 32
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 17463
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 21
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 13269
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 13
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 4
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 13265
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 10
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници 13255
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 719
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 12536

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"859
2.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"441
3.Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"36
4.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"295
5.Политическа партия "ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ"1064
6.Политическа партия "ГЕРБ"451
7.Коалиция"ПОБЕДА":
1082
8.Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"11
9.Гражданска Коалиция "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА НЕСЕБЪР":
392
10.Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"68
11.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"536
12.Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"187
13.Политическа партия "ДЕЛА"1100
14.Коалиция"МЕСТНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗЦВЕТ И ЕДИНСТВО-МОРЕ":
2343
15.Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"48
16.Политическа партия "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНО АГРАРНА ПАРТИЯ"73
17.Коалиция"ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НЕСЕБЪР":
1063
18.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"276
19.Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"144
20.Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"757
21.Политическа партия "АТАКА"813
22.Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"200
26.Иван Томов Кръстев
Инициатевен комитет
153
27.Емил Митев Пергелов
Инициативен комитет
144