Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Малко Търново
Област Бургас
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 14
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 14
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 3523
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 38
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 2456
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 5
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 0
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 2456
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 0
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници 2456
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 200
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 2256

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.Политическа партия "АТАКА"74
2.Политическа партия "ГЕРБ"90
3.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"71
4.Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"401
5.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"711
6.Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП)22
7.Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"169
8.Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"18
9.Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"20
10.Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"589
11.Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ"91