Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на кмет на община

1 2 3
Община Созопол
Област Бургас
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 20
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 20
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 11703
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 22
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 8881
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 11
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за кмет на община без пликове 1
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 8791
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на община 1
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за кмет на община 8790
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 447
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 8343

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Партия, коалиция или независим Получени гласове
4.Христо Георгиев БардуковПолитическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"432
5.Йорданка Петкова СейменоваПолитическа партия "АТАКА"474
11.Константин Николов ГребенаровПолитическа партия "ГЕРБ"653
13.Димо Янчев МинковПолитическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА"346
14.Панайот Василев РейзиКоалиция "ФАР":
"СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД"
2905
15.Мариана Янева ЩереваПолитическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР"27
18.Стоьо Минчев НединКоалиция "ПРОМЯНА":
"СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "РОДИНА"
635
20.Веска Костова КарамановаИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ВЕСКА КАРАМАНОВА2871