Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на кмет на община

1 2 3
Община Бургас
Област Бургас
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 282
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 282
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 184674
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 2284
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 98307
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 291
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за кмет на община без пликове 2737
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 96190
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на община 67
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за кмет на община 96123
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 5987
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 90136

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Партия, коалиция или независим Получени гласове
1.Георги Дражев АтанасовПолитическа партия "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА"185
10.Ивайло Дражев АтанасовКоалиция "РОДЕН КРАЙ":
"РОДЕН КРАЙ", "ЧЕРНОМОРЕЦ"
799
19.Румен Асенов АнгеловПолитическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"1065
20.Андрей Магриотов ЕдревПолитическа партия "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ"158
25.Стоян Желязков ЖелязковПолитическа партия "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"222
28.Найден Митков МилковКоалиция "ВЪЗРАЖДАНЕ":
"ОБЕДИНЕНИЕ "ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ", "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"
1423
30.Ваклин Атанасов СтойновскиКоалиция "ВАКЛИН СТОЙНОВСКИ ЗА БУРГАС":
"БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
11803
33.Мария Георгиева ИнджоваПолитическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"698
42.Валери Симеонов СимеоновПолитическа партия "АТАКА"20588
44.Димитър Николов НиколовПолитическа партия "ГЕРБ"38456
55.Йоан Кирилов КостадиновИнициативен комитет14739