Извлечение от протокол
на общинска избирателна комисия

от 28 10 2007 г.

за избиране на кмет на кметство Банево

1 2 3
Община Бургас
Област Бургас
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 282
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 2
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 1280
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден 7
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 806
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 0
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за кмет на кметство без пликове 0
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 806
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за кмет на кметство 2
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за кмет на кметство 804
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 60
12. Брой на действителните бюлетини (гласове) 744

13. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Кандидат Партия, коалиция или независим Получени гласове
8.Георги Атанасов ГосподиновПолитическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"111
10.Иван Михалев ГиновКоалиция "РОДЕН КРАЙ":
"РОДЕН КРАЙ", "ЧЕРНОМОРЕЦ"
34
19.Настя Георгиева КостадиноваПолитическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"12
24.Ваньо Янев ИвановПолитическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"175
29.Ваня Димчева АлександроваПолитическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА"78
30.Банко Димитров ДимитровКоалиция "ВАКЛИН СТОЙНОВСКИ ЗА БУРГАС":
"БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
22
42.Стоян Иванов ДимитровПолитическа партия "АТАКА"86
44.Красимир Христов ДимитровПолитическа партия "ГЕРБ"83
47.Лиляна Сотирова ГосподиноваПолитическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"30
49.Манчо Танев ДончевИнициативен комитет113