протоколи СИК

Извлечение от протокол
на секционна избирателна комисия

в избирателна секция
№ 02 - 15 - 00 - 003

за избиране на общински съветници

1 2 3
Община Несебър
Област Бургас
1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК 481
2. Брой на избирателите дописани под черта в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден 2
3. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък 344
4. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от ЗМИ 2
5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове 0
6. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове 344
7. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници 0
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници
(Действителни и недействителни)
344
9. Брой на недействителните бюлетини (гласове) 16
10. Брой на действителните бюлетини (гласове) 328

11. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи

Партия, коалиция или независим кандидат Получени гласове
1.
Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
29
2.
Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
16
3.
Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
2
4.
Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
13
5.
Политическа партия "ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ"
6
6.
Политическа партия "ГЕРБ"
12
7.
Коалиция"ПОБЕДА"
33
8.
Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"
0
9.
Гражданска Коалиция "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА НЕСЕБЪР"
18
10.
Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
2
11.
Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
15
12.
Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
7
13.
Политическа партия "ДЕЛА"
18
14.
Коалиция"МЕСТНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗЦВЕТ И ЕДИНСТВО-МОРЕ"
32
15.
Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"
1
16.
Политическа партия "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНО АГРАРНА ПАРТИЯ"
1
17.
Коалиция"ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НЕСЕБЪР"
33
18.
Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"
1
19.
Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
1
20.
Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
28
21.
Политическа партия "АТАКА"
18
22.
Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
8
26.Иван Томов Кръстев
Инициатевен комитет
27
27.Емил Митев Пергелов
Инициативен комитет
7